Tüm Ürünlerde Ücretsiz Teslimat & 9 Taksit!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.- SATICI:

Ünvanı    : {FIRMAUNVAN}

Adresi     : {FIRMAADRES}

Telefon   : {FIRMATELEFON}

Fax          : {FIRMAFAX}

E-mail     : {FIRMAEPOSTA}


1.2.- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}

Adresi : {TESLIMATADRES}

Telefon : {TESLIMATTELEFON}

E-mail : {TESLIMATEPOSTA}

MADDE 2- KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI'nın, Nesli Mobilya Koltuk Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait https://neslive.com alan adlı web sitesinden, SATICI ‘ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH} 
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli : {ODEMETIPI}

Teslimat adresi : {TESLIMATADRES}

{ODEMETIPI} ile Toplam : {ODENENTUTAR}

3.1. Satın alınan Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ayrıca SATICI’ya ait https://neslive.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise bu kampanya belirlenen tarihler için geçerlidir.

3.2. Listelenen ve ürünün satın alındığı sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan nakliye ücreti SATICI tarafından ödenecektir.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, https://neslive.com alan internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ALICI tarafından SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

4.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9. ALICI, https://neslive.com alan internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. https://neslive.com alan İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4.10. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ………… saat ………. Tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI’nın mail adresine mail gönderilecektir.

4.11. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

4.12. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.13. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.14. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.15. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.


MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" kapsamı dahilinde olmaması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) SATICI’nın müşterilerine sunmuş olduğu standart ürünler seri üretim kapsamında değildir. ALICI’nın vermiş olduğu siparişe göre üretilmektedir. ALICI, standart ürünler hakkında cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, SATICI, kumaş bedeli, nakliye bedeli ve satıcının her türlü zararına ilişkin olarak sözleşme konusu bedelin %25’inden kesinti yapma hakkında sahiptir. ALICI, Üretim hatasına dayanan ayıplı/kusurlu ürünler hakkında SATICI’yı ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 gün içerisinde bilgilendirmelidir. ALICI üretim hatasından kaynaklanan bir ayıp olduğunu tespit ederse ayıplı ürün Fatura aslı ve paketi ile SATICI’ya gönderilmelidir. g) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
h) Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

6.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

a) Her türlü Kozmetik Ürün
b) İç Giyim Ürünleri
c) Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
d) Her türlü yazılım ve programlar
e) DVD, VCD, CD ve kasetler
f) Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
g)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

6.3. SATICI, ALICI’nın istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen ürünü ALICI’nın siparişine uygun renk, köşe, ebat vs. biçimde tamamen ALICI’nın talep etmiş olduğu malzemelerin kullanılması sonucu özel olarak üretebilmektedir. Bu kapsamda ALICI, www.neslive.com internet sitesinden yahut fiziki mağazalar ya da satış temsilcilikleri vasıtası ile sipariş verdiği ürünün kendi siparişi üzerine üretildiğini; üretim sonunda oluşan ürünü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Protokol hükümlerince kabul ve beyan eder. Mevcut olması halinde Sipariş Formu ve Fatura işbu Protokol’ün ayrılmaz parçalarıdır.

6.4. ALICI özel siparişe dayalı olarak satın almış olduğu ürünler hakkında bu ürünlerin temel özelliklerine (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı), üründe kullanılan kumaş, minder ve diğer tüm malzemelere, ürünün temizlenme ve kullanım şekline ilişkin olarak SATICI tarafından ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmiştir. ALICI, kendi özel talepleri doğrultusunda hazırlanan satın aldığı özel ürünlere ilişkin olarak üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında ürünü beğenmediğini yahut ürün hakkında ya da ürünün kullanımına ilişkin bilgilendirilmediğini ileri süremez. ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili olarak SATICI tarafından ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

6.5. ALICI ilave panel satışlarına ilişkin olarak da gerekli tüm malzeme, mekanizma, fiyat, temizleme ve kullanım bilgilerini SATICI firma tarafından detaylı bir şekilde edinmiş olup, bu hususlarda bilgilendirilmediğini öne süremez. Tüm ön ve ayrıntılı bilgilendirmeler SATICI firma tarafından yapılmış olup aksi iddia edilemeyecektir. 

6.6. Siparişle, özel istek ve taleple üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünler iade edilmez, değiştirilmez ve ALICI bu ürünlerde cayma hakkını kullanamaz. ALICI, Özel Üretim Mobilya üzerinde cayma hakkını kullanmak istemesi halinde SATICI, kumaş bedeli, nakliye bedeli ve satıcının her türlü zararına ilişkin olarak sözleşme konusu bedelin %50’inden kesinti yapma hakkında sahiptir. 6.7. ALICI, Üretim hatasına dayanan ayıplı/kusurlu ürünler hakkında SATICI’yı ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 gün içerisinde bilgilendirmelidir. ALICI üretim hatasından kaynaklanan bir ayıp olduğunu tespit ederse ayıplı ürün Fatura aslı ve paketi ile SATICI’ya gönderilmelidir. 

6.8. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

8.1. Tüketici/ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI’nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

8.2. İş bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9- ALICININ HAKLARI


Ayıplı Mal
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya ALICI’nın ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

ALICI, ürünün teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, ürünün ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. SATICI, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. ALICI bu seçimlik haklarından biri ile ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ürünün ALICI’ya teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Garanti Koşulları ve Kapsamı

Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar.

Ürünlerimizin garanti süresi 2 yıldır. Sitemizde satışa sunulan ürünlerin tamamı SATICI garantisi altındadır. Ürünlerin garanti süresini, garanti içeriğini ve şartlarını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında SATICI belirlemektedir.

Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı SATICI’nın garantisi kapsamındadır.

Garanti koşulları kapsamında değişim yapılacak ürünün halen SATICI ürün deposunda yer almaması durumunda, SATICI’dan tespit edeceği muadil bir ürün ile değiştirme yapılır. Garanti kapsamında servis talepleriniz oluştuğunda garanti belgesinin tarafınızca ibraz edilmesi zorunludur. Şayet garanti belgesi veya fatura ibraz edilmez ise garanti kapsamı hakkı sona erecektir.

Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliğinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. ALICI’nın arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

ALICI’nın, ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda, ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin SATICI’ya bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

ALICI’nın onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
ALICI’ya teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa, belirlenen garanti süresi içerisinde, arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde: sırayla SATICI’sı, bayisi, acentesi temsilciliğinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ALICI ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Müşteri garanti kapsamında olan veya garanti kapsamında olmayan bir bildirimde bulunmadan sosyal medya veya internet ortamında faaliyet gösteren şikâyet sitelerine SATICI markası hakkında olumsuz yorum ve yazılar yazarsa, SATICI bu tür durumlar karşısında ilgili kişiye veya müşteriye dava açma hakkını saklı tutar.
Garanti koşulları; ilgili kanun, yönetmelik ve ekonomik ömre göre belirlenmiştir. Garantiden yararlanabilmek için tek yapmanız gereken; satış fişi veya bilgi fişi arkasında yer alan garanti belgesinin orijinalini saklamak, ürün bakım önerilerine dikkat etmek ve satın aldığınız ürünleri denetlememize izin vermenizdir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar ve Sebepler
Bayinin yetkili personeli tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan hasar ve arızalar,
Ürünlerin ALICI’ya tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
Garanti ve satış sonrası kullanıcı rehberinde yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar ve arızalar,
Ürünler satın almayı yapan ALICI’nın belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti şartıdır. Şayet satın almayı yapan ALICI ürünleri belirtilen meskende kendi teslim alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan kişiye ürün teslim fişi bayinin yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır.
İmzalatılan teslim fişinde herhangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise ALICI’nın siparişleri sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında ALICI tarafından ilk teslim fişinde herhangi bir sorun sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir.
Naturel ağaç kullanılmış ürünlerde ve doğal ahşap kaplamalı ürünlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüller de dahi ton ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürünün temel özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekân içerisinde kullanılacağından dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen şikâyet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.

Diğer Yükümlülükler

ALICI’nın onarım hakkını kullanmasına rağmen malınALICI’ya teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
SATICI’nın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
Durumlarında, ALICI malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, ALICI’nın başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. ALICI, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
SATICI, ALICI’nın belirtilen taleplerini reddedemez. ALICI’nın bu taleplerine karşı SATICI, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI
NESLİ MOBİLYA KOLTUK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


ALICI
{TESLIMATALICI}