Tüm Ürünlerde Ücretsiz Teslimat & 9 Taksit!

Ödeme & Teslimat Koşulları

GENEL

Neslive.com web sitesinde (http://neslive.com) görülen tüm ürün ve hizmetler için verilen siparişler, Nesli Mobilya Koltuk Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından açıkça işbu satış şart ve koşullarında (“Şart ve Koşullar”) kabul edilir.

Nesli tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetler için açıkça satış şartlarında aksi belirtilmedikçe ve Nesli yetkilisi tarafından yazılı olarak kabul imzası verilmedikçe, başka sözleşme veya şart ve koşullar geçerli olmayacaktır. 

Neslive.com web sitesinde yaklaşık olarak bildirilmiş bulunan veya Müşteriye herhangi bir şekilde iletilmiş olan, ürün ve hizmetlere ait tüm açıklamalar Nesli ile Müşteri arasındaki sözleşmenin herhangi bir parçası değildir. 

153xxxxxxxx formatlı “ticari stok kodlu ürünler” olarak adlandırılan ürünler, Nesli tarafından stok tutulmamaktadır. Satışa ilişkin bu Şart ve Koşullarda yer alan ve “ticari stok kodlu ürünler” ürün yelpazesi ile ilgili olduğu açıkça belirtilmiş olan hükümlerin, başka hükümler ile çelişkili olması halinde, üstünlüğü mevcuttur.

Neslive.com web sitesi, kurumsal müşteriler tarafından değil, tüketiciler ya da özel kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Satış Şart ve Koşulları hükümleri, tüketici sıfatındaki Müşterilerin yasal hakları ile aynı doğrultuda düzenlenmiştir.

FİYATLAR

Neslive.com web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerin fiyatları düzenli güncelleme ve değişikliklere tabidir. Güncel fiyat ve bilgiler web sitesinde yayınlanır. 

Yayınlanan fiyatların hepsine KDV dahildir. KDV tutarı siparişin onaylandığı tarihindeki oranlara uygun olarak ilave edilecektir. 

Nesli herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. 

SİPARİŞ

Müşteri, siparişlerini stok kodlarını kullanarak ve Nesli tarafından yapılan geçerli bulunan fiyat birimleri ile onaylamalıdır.

Eğer Müşteri siparişlerinde, yanlış ürün ya da ürün numarası veya mükerrer siparişler verilmişse, işbu Şart ve Koşulların ‘iptaller ve iadeler’ bölümündeki hükümler uygulanacaktır.

Taraflar açısından uygun teslim süresi sağlamak için, siparişlerin makul bir zaman öncesinde Nesli’ye ulaşmış olması gerekmektedir. (Lütfen, daha fazla bilgi için “Teslimat” bölümünü inceleyin). 

Neslive.com ve Nesli, herhangi bir şirket ya da kişi ile ticaret yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, siparişin Nesli tarafından alınmasından makul bir süre sonra, ödeme yapılmış olsun veya olmasın, Neslive.com ve Nesli, kabul etmeme beyanını telefon, mail veya faks ile Müşteriye ileterek siparişi kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenen bedel 14 gün içerisinde ilgilisine iade edilir.

Nesli, Müşterinin ihtiyaçlarına göre siparişleri yerine getirir ve Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmediği sürece veya ürünün daha güncel bir versiyonu mevcut olmadıkça, sipariş edilen ürün yerine başka bir ürün vermeyecektir. Sipariş edilen mal, stoklarda yeteri kadar mevcut değilse, eksik kalan kısmı dengelemek için (Müşterinin talebi doğrultusunda) Nesli; bu ürün sonraki stoklarında bulunabilecek bir ürün ise siparişi stokta bulunduğu zaman yerine getirmek üzere erteleyecek veya iptal edecektir.

TESLİMAT

Nesli, ürünlerin teslimatını Müşterinin siparişlerine uygun olarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Neslive.com web sitesinde yer alan Müşteri’nin teslimat seçenekleri, ürünlerin Nesli’nin İnegöl adresinden müşterinin belirttiği adrese teslimini kapsamaktadır. 

 1. Müşteri aşağıdaki gönderim seçimlerinden birini yapabilir: 
 1. Normal kargo (15-30 gün): Nesli‘nin stoğunda bulunan ürünlere ilişkin tüm siparişlerin, haftalık son sipariş verme süresi öncesinde (her Cuma saat 15.30’a kadar) Nesli tarafından alınmış/üretilmiş olması halinde Nesli –normal koşullarda- sevkiyatın 15-30 gün içinde yapılacağını beyan eder. Teslimatlar, nakliye veya kargo nedeniyle bazı durumlarda gecikebilir. Teslimat için Neslive.com sitesinde belirtilen süre ve tarihler, sadece yaklaşık zamanlamayı göstermekte olup, teslimatın gecikmesinden doğabilecek sonuçlardan Nesli hiçbir nam altında sorumlu değildir. Teslimat için öngörülen süre, taraflar arasındaki satış ilişkisinin esasını teşkil etmez. Neslive.com, Müşteri’nin talebi doğrultusunda ürünlere ilişkin siparişleri öngörülen süre içerisinde yerine getiremediği takdirde, Neslive.com Müşteri’yi bilgilendirecektir. Müşteri, herhangi bir sipariş vermeden önce, ürünün teslim süresini, iletişim kurarak teyit etmelidir.

DENETİM, TESLİMATTA GECİKME VE TESLİM EDİLEMEME HALLERİ

Ürünün tesliminden sonra ve mümkün olan en kısa zamanda, Müşteri ürünleri incelemekle mükelleftir. 


Müşteri, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde veya madde (iv) gereğince teslimat için son tarihte, Neslive.com’a yazılı ve ayrıntılı olarak aşağıdaki bildirimlerde bulunulur: 


 1. Makul inceleme ile üründe gözle görülür bir kusur var ise: Bu durumda Neslive.com, kendi takdir yetkisini kullanarak, kusurlu ürünlerin değiştirilmesi veya Müşteri tarafından ödenen bedellerinin iade edilmesine karar verebilir. Böyle bir durumda Müşterinin teslim paketini reddetmesi veya ürünü hasarlı haliyle iade etmesi gerekir; 
 2. Teslim edilen ürünlerde herhangi bir eksiklik var ise: Neslive.com kendi takdir yetkisini kullanarak, eksik olan ürünleri teslim edebilir veya teslim edilmeyen ürünlerin bedellerinin iade edilmesine karar verebilir; 
 3. Eğer teslim edilen ürünler verilen siparişe uygun değilse: Neslive.com kendi takdir yetkisini kullanarak, ürünleri sipariş doğrultusunda değiştirmesine veya Müşteri tarafından ödenen bedelin iade edilmesine karar verebilir.
 4. Herhangi bir üründe teslim edilememe durumu söz konusu ise: (Tahmini sevk tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla), Neslive.com teslim edilmeyen ürünü teslim edebilmesine veya Müşteri tarafından ödenen ürünlerin bedelinin iadesine karar verebilir. 


Müşteri herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde, ürünlerin siparişe her bakımdan uygun olarak teslim edildiği, ürünlerde herhangi bir kusur veya eksiklik bulunmadığı ve Müşteri’nin de teslim edilen malları kabul ettiğine delalet getirilecektir. 


Müşteri tarafından aksi ispat edilmedikçe, Neslive.com’un kayıtlarında bulunan sevk irsaliyeleri (miktarı da dahil olmak üzere) kesin delil olarak kabul edilecektir.


Yukarıda detaylandırılan seçimlik haklar, Müşteri’nin siparişe uygun olarak teslim edilemeyen, teslim edildiği halde eksik veya kusurlu olan veya hiç teslim edilmemiş olan ürünlerin siparişleri için öngörülen çözüm yollarıdır. Neslive.com, herhangi bir şekilde; kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil), giderler, yükümlülükler, yaralanmalar, kar kaybı (muhtemel de dahil olmak üzere), iş ya da ekonomik kayıp, değer kaybı, zarar, iddia, talep, dava, mahkeme kararları ve/veya bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu sebeplerden dolaylı ya da doğrudan kaynaklanan/kaynaklanacak durumlardan ve zararlardan sorumlu değildir.

ÖDEME

Neslive.com web sitesi üzerinden sunulan kredi kartı ve havale olarak ödeme seçenekleri mevcuttur. Kredi kartında ödeme, sipariş ile eşzamanlı olarak yapılacaktır. Ödemeler havale olarak, para transferi ile yapılabilir. Ödemeler hakkında daha fazla bilgi için, [email protected] iletişime geçmelidir.

MÜLKİYET

Kayıp riski veya ürünlere hasıl olacak zararlar, ürünlerin kendisine teslim itibariyle Müşteriye aittir. 

ÜRÜN DEVAMLILIĞI VE STOKTA BULUNMA BİLGİLERİ

Neslive.com, önceden haber vermeden, herhangi bir ürünün imalatını durdurmak veya ürün geliştirme devamlılık programının bir parçası olarak; tasarım değişiklikleri veya ürün bulunurluğuna destek olmak gibi her türlü değişikliği yapma hakkına -Neslive.com sanal mağaza ürünleri geçerli ve kullanımda olduğu müddetçe- sahiptir. 

Aksi belirtilmediği sürece, Neslive.com sanal mağazadaki herhangi bir bilgi, üreticinin yayınladığı orijinal dökümanlarına ait bilgiler olarak gösterilemez veya orijinal bilgi kaynağı gibi kullanılamaz.

GARANTİ

Neslive.com, sattığı ürünlerde kusur olması halinde, kusurlu olan ürünün değiştirileceğini veya ürünün tamir edileceğini veya satın alma bedelinin iade edileceğini garanti eder. 

Garanti, ürünün sevk tarihinden itibaren o ürün için kanunda öngörülen garanti süresi veya Neslive.com tarafından belirlenen ürünler için zaman zaman yazılı olarak daha uzun bir sürenin öngörülmesi halinde bu süre içinde Neslive.com’a yazılı olarak talebin yapılmasına tabidir. 

Neslive.com’dan alınan hizmetler için ( Hizmetler bölümünde belirtilen): Neslive.com, verilen hizmet kusurlu ise, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, hizmeti yeniden sağlamayı veya hatalı servis uygulanan ürünün yenisini ücretsiz olarak Müşteri’ye tedarik etmeyi garanti eder. Bu garanti Neslive.com’a servisin verilme tarihinden itibaren 24 ay içinde veya özel servis ihtiyacı olunan durumlarda Neslive.com tarafından verilen zamandan zamana farklı olabilen süreler içinde yazılı olarak yapılan bir talebe tabidir. 

Garanti koşulları, ürünün yanlış veya kullanım talimatlarına uyulmaksızın kullanımından, Nesli’nin onayı olmaksızın üründe Müşteri tarafından yapılan onarım veya değişikliklerin olması halinden doğan kusurlar için geçerli değildir. Garanti koşullarının uygulanabilmesi için Müşteri, ürünleri geri iade etmeli ve Nesli’nin ürünleri geri alması açısından ürünlerin kullanılabilir durumda olmasını ve Nesli’nin talimatlarına uygun şekilde paketlenmiş olmalarını temin etmelidir. 

Nesli tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler, işbu Şart ve Koşullara tabidir. Müşteri herhangi bir ürün iadesini talep ettiğinde, Nesli’ye yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Önceden bildirimde bulunmaksızın iade edilen ürünler için Nesli iadeyi reddedebilir ve masrafı Müşteri tarafından ödenmek üzere malı Müşteri’ye geri gönderebilir. 

Nesli tarafından iade alınan tüm ürünler, Nesli’nin mülkiyetine girer. Değiştirilen ürünün yerine yenisinin gönderilmesi durumunda, yeni ürünün garanti süresi iade alınan ürünün garanti süresi sonuna kadar devam edecektir.

KULLANIM SINIRLAMALARI

Nesli tarafından satılan ürünlerin veya ürünlerin içerisindeki herhangi bir bileşenin insanlara veya sistemlere zarar verebilecek uygulamalarda kullanılmaları tavsiye edilmez. Buna aykırı uygulamalardan dolayı meydana gelecek zararlardan Nesli ve Neslive.com hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUK

Neslive.com; bilgi ya da tavsiye vermemek gibi (Neslive.com teknik personeli de dahil olmak üzere) sebeplerden kaynaklanan veya bir ihmale bağlı olsun ya da olmasın çalışanlarının, acentelerinin ya da alt yüklenicilerinin hatalarından kaynaklanan hasar, doğrudan veya dolaylı kayıp, giderler, yükümlülük, yaralanmalar, kar (muhtemel de dahil olmak üzere), iş veya değer kaybı, ekonomik kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil olmak üzere), iddia, talep, dava, mahkeme hükümleri uyarınca herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. 

 • Neslive.com; 

Kendisi ile Müşteri arasındaki sözlü veya yazılı satış sözleşmesinin veya Neslive.com tarafından onaylanan siparişin herhangi bir koşulu;

Kendisi ile Müşteri arasındaki sözleşme veya Neslive.com tarafından onaylanan siparişe göre veya Neslive’e kanun ile yükletilen herhangi bir yükümlülük, 

Ürün veya hizmetlerde herhangi bir kusur; 

Fikri mülkiyet haklarının ihlali, 

İşbu Şart ve Koşullardan - doğan başkaca herhangi bir kayıp sebepleriyle oluşabilecek olan ekonomik kayıplar, cezai tazminatlar, gelir veya kar kayıpları, muhtemel iş kayıpları, itibarına veya şerefine gelebilecek zararlar, sözleşme veya sipariş kayıpları, doğrudan veya dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlardan veya bunların sonucu olarak ya da bunlara bağlı olarak oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

İPTAL VE İADELER

Müşteri, Neslive.com tarafından kabul edilen siparişleri iptal edemez. Ancak, Neslive.com, takdir yetkisi uyarınca ve alıcının cayma hakkına engel olmamak kaydıyla iptal istemine yazılı olarak izin verebilir. Bu madde hükmü alıcının cayma hakkını kullanmasına engel değildir. Nesli’nin müşteri tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda bedelden kesinti yapma hakkı saklıdır. 

Siparişin kısmi iptali halinde Neslive, Müşteri’ye sipariş verilen miktara kıyasen iade zamanı ile sevk tarihi arasında ilgili ürünün birim satış fiyatındaki farkı Müşteri’ye fatura eder. 

Müşteri, şirketin yazılı olarak izin vermesi durumunda ürünü sadece, Neslive.com’a iade edebilir ve bu doğrultuda Neslive.com’dan alacağını da kredi haline getirebilir veya alacağın iadesini aşağıdaki koşullara göre temin edebilir: 

a. Müşterinin, herhangi bir ürünün iadesinden evvel Neslive.com’a başvurarak Neslive.com’dan yazılı onay almalıdır; 

b. İadelerin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılması lazımdır. Ürünler ambalajlı olarak, orijinal şeklinde ve yeniden hemen satışı için uygun olabilecek bir durumda, Neslive.com’a iade edilmelidir. Ürünler, iadeye uygun olarak paketlenmiş ve kargo bedeli ön ödemeli olarak Neslive.com’a iade edilmelidir. 

c. Ürünlerin, Müşterinin hatası nedeniyle (a) - (b)’ ye göre iade edilmesi durumunda iade masrafı ücreti de uygulanacaktır. Bu iade politikası, üretim için paketlenmiş ürünleri kapsamamaktadır. 

d. Buna ek olarak orijinal bütünlüğünü ve koruyucu ambalajı açılan ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir. (örneğin, paketi açılmış ve kapatılmış veya birden fazla paket birbirlerine zımbalanmış olması durumu gibi ). 

Neslive.com, Müşteriden kendisine transit olarak gelecek ürünler veya bu ürünlerle beraber gelecek ürünlerde oluşabilecek zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. 


İade politikası çerçevesinde yapılan iade işlemlerinde, iade masrafı ücreti, standart ürünlerde fatura bedelinin 25%’i, özel siparişe yönelik üretilen özel üretim ürünlerde fatura bedelinin %50’sidir. 


Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.


Bu bölümde yer alan hükümler alıcının cayma hakkına halel getirmeyeceği gibi cayma hakkına aykırı olarak da yorumlanamaz.

HİZMETLER

 1. Neslive.com, ürünleri ile ilgili aşağıdaki hizmetler sunmaktadır: 
 1. ONARIM, KURULUM, NAKLİYE, ve tarafların kabul edeceği diğer hizmetler: Neslive.com, bu hizmetlerin gerçekleştirmek için teklifinde uygun bir süre belirtebilir. Ancak öngördüğü bu süreye uymazsa, Neslive.com herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. 
 2. ONARIM hizmeti dahil olmamak kaydıyla, ürün fiziksel hasarı ve değişikliklerden arındırılmış olmalıdır (Ürün ile birlikte sunulan belgelerde ayrıntılı olarak belirtilen değişiklikler hariç). Onarım, kurulum, nakliye uygulanan özel hükümler şunlardır: 
 3. TAMİRLER: TAMİR hizmeti, parçaların temin edilebilme durumu ile ilgilidir ve eğer ürün aşırı derecede fiziksel bir zarara uğramamışsa veyahut herhangi bir değişikliğe maruz kalmamışsa, onarım hizmeti yapılabilir (Ürün ile birlikte, belgelerde ayrıntılı olarak verilen değişiklikler hariç). Tamir bilgi/anket formunda herhangi bir talimat varsa, ürünün kullanım bildirgesine uyulmalıdır. Neslive.com, sadece kendi takdir yetkisi uyarınca ürünü onarabilir veya ürünü başka bir ürün ile değiştirebilir.
 4. KURULUM: Neslive.com, ürünü uygun noktalarından ve yayınlanan özelliklerine göre, uyum için kullanım standartları dâhilinde kontrol edecektir. Gerekli parçaların standarta uygun bir şekilde, işlevlerini değiştirmeden kurulumu sağlanır. 
 5. NAKLİYE: Ürünlerin gerekli parçalarıyla birlikte müşterinin belirttiği adrese teslim edilmesini kapsamaktadır. Yanlış belirtilen bilgilerle oluşturulan nakliye sonucunu Neslive.com üstlenmemektedir. Gerekli anlaşmalarla birlikte yanlışlığın düzeltilmesi Neslive.com takdirindedir. Müşteri kendi özel gereksinimleri için nakliyeye ekleme ya çıkarma talimatları veremez. Eğer Müşteri bunu konuyla alakalı ürünlerin satışını iptal etme isteğinde bulunursa Neslive.com sorumluluk kabul etmez ve iptal işlemi gerçekleştirmez. ÖDEME


Neslive.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’lara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken Gönderen Bilgilerinin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.


Herhangi bir sebeple ürünün bedeli ödenmez ise SATICI sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını saklı tutar.   


Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olan ürünü 5 iş günü içerisinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.


ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Taksitli satışlarda SATICI uyguladığı ticaret politikası ve ilgili bankalarla arasındaki anlaşmalar gereğince vade farkı isteme hakkını saklı tutar.


SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ


Sevkiyat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler sistemdeki belirlenmiş durumlarına göre SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine ya da SATICI’nın nakliye hizmetine verilir.


Teslimat: Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ve SATICI’nın nakliye hizmeti ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya sürekli bir veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.


Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.


Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.  


Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya teslim edilecek kişinin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.


Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.


Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi ya da nakliye hizmeti yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi veya nakliye hizmeti yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. 


ALICI, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketinden farklı bir şirketçe ürünün gönderilmesini isterse ürünün kargo şirketine teslim tarihinden itibaren zarar ve hasara katlanma yükümlülüğünü üstendiğini kabul ve taahhüt eder.


MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ALICI tarafından SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 


SON HÜKÜMLER


İş bu bölümde düzenlenen hükümler mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.


Siparişin verilmesi ile birlikte alıcı iş bu bölümde yer alan hükümleri okuduğunu ve içeriğini anladığını kabul ve beyan eder.